Trồng Ớt Ngọt Trong Nhà Kính

Gieo hạt: EC 1.0mS/cm, pH = 5.8, nhiệt độ tối ưu 25 – 26 C, nảy mầm sau 3 – 4 ngày, sau đó giảm nhiệt độ xuống còn 23C. Cấy hạt khi lá thực ra khoản 14 – 18 ngày.

Trồng cây: EC 1.5 – 2mS/cm, pH = 5.2. Trong suốt giai đoạn này nhiệt độ tối ưu ban đêm là 20C và nhiệt độ ban ngày 21 – 23C. Sử dụng nhiệt độ ngày cao hơn khi cấy cây lúc cần.

CO2 700 – 800 ppm và cung cấp ánh sáng 40W/m2 để cải thiện kích thước. Cây ớt sẵn sàng cấy khi hoa đầu tiên nở. Điều này diễn ra sau 6 – 8 tuần khi gieo.

Khoản cách cây là 18 cây/m2 trước khi cấy vào nhà màng.

Trong nhà màng, mật độ cây 3 – 3.5 cây/m2 khi cây có 2 cành, 6 – 7 cành/m2. Sắp xếp cây nhà lưới hàng đôi với 0.6 m; 0.9 m lối đi. Điều chỉnh khoản giữa các hàng để đảm bảo mật độ mong muốn. Sắp xếp cành cây phù hợp để duy trì mật độ cây mong muốn và chèo cành để tăng lượng ánh sáng.

Giá thể:

Trồng bằng rockwool hoặc xơ dừa. Tưới dinh dưỡng EC 2mS/cm, pH 5.2 sau khi cấy, sử dụng dinh dưỡng EC 2 – 2.5mS/cm. pH 5.2. Điều chỉnh EC dựa trên tỷ lệ phát triển của cây và lượng ánh sáng. Nếu EC quá thấp cây sẽ yếu hơn và nhạy cảm với bệnh tật.

Nếu EC quá cao, hạn chế sự phát triển, kết quả lóng cây sẽ ngắn hơn, cành mỏng hơn, lá nhỏ và mỏng. Để đảm bảo tán lá không quá ít, bởi vì trái sẽ bị ánh sáng làm cho bề mặt trái bị tổn thương.

Quản lý độ ẩm trong  block trồng là quan trọng để giảm sự tích lũy của muối ở giá thể, mà có thể gây ra bệnh chân voi ở gốc cây.

Suốt trong chu kỳ sản xuất, sử dụng pH 5.2 – 5.5 EC 2 – 3mS/cm. Duy trì slab ở pH 5.8 và EC 2.5 – 3.5 mS/cm. Để EC thấp hơn, tăng lượng nước, nhưng nhớ là quá nhiều nước có thể hại đến sự phát triển của rễ. Để tăng EC, giảm lượng nước sử dụng, nhớ rằng điều này sẽ dẫn đến thối trái.

Dùng dinh dưỡng ở nhiệt độ 18 – 22C. Bắt đầu tưới 1 – 2h sau khi mặt trời mọc và kết thúc 1 – 2 giờ trước khi mặt trời lặn. Tưới nước ban đêm khi cần giữ ấm vào mùa đông, đêm nhiều gió hoặc độ ẩm tương đối trong nhà kính thấp.

Khí Hậu:

Sau khi chuyển cây vào khối trồng, duy trì nhiệt độ ban ngày là 23 C, và ban đêm là 21 C trong vòng 1 tuần, để điều khiển sự phát triển ra lá mạnh, thiết lập rễ nhanh. Nhiệt độ ban đầu không khuyến khích ra quả và kết quả cây cân bằng tốt hơn. Gần 7 – 10 ngày sau khi cấy trồng, giảm nhiệt độ bán đêm thấp hơn (18 – 20 C) khuyến khích ra hoa mạnh và ra trái tốt. Để cân bằng tỷ lệ khu vực lá với trái, điều khiển nhiệt độ ban đêm để điều chỉnh việc phát triển hoa và trái. Nhiệt độ ban đêm thấp khuyến khích sinh sản, trong khi nhiệt độ ban đêm cao khuyến khích sự phát triển.

Nhiệt độ thông gió 2 – 3 C trên bộ sưởi ấm nói chung được khuyến khích nhưng có thể được điều chỉnh để duy trì độ ẩm tương đối tối ưu. VPD # 0.4 – 0.7 kPa. Ở mức nhiệt độ gợi ý RH # 70 – 80%. Trong giai đoạn ban đầu của cây, RH có lẽ quá thấp. Nên sử dụng lưới lan mỏng che phía trên để tăng RH lên. Ngoài ra, có thể sử dụng hệ thống phun sương để tăng RH lên. Tuy nhiên, RH cao sẽ tăng rủi ro bệnh cho cây. rau thủy canh, nhà kính nông nghiệp, nhà kính, nhà màng, nhà màng nông nghiệp, nhà kính trồng rau, nhà màng trồng rau sạch, dinh dưỡng thủy canh