Sự Thoát Hơi Nước Của Cây Trồng

Sự thoát hơi nước là sự bay hơi của nước từ cây trồng, nó xảy ra thông qua các lỗ trên bề mặt lá được gọi là khí khổng. Khi nước bị thất thoát từ lá, một áp lực được hình thành để thúc đẩy bộ rễ tìm lượng nước thêm để bù đắp cho sự mất mát.

Sự bay hơi của nước từ lá dùng để làm mát lá, đảm bảo rằng nhiệt độ lá được duy trì tối ưu. Khi rễ mang thêm nước vào cây, chúng cũng mang theo chất dinh dưỡng cùng nước để nuôi cây.

Nước là một thành phần quan trọng của quá trình quang hợp, như CO2, mà thường với số lượng hạn chế của quá trình. Nguồn CO2 của cây trồng từ khí quyển, vì CO2 tồn tại ở dạng khí ở nhiệt độ trong môi trường trồng trọt. CO2 thâm nhập vào cây thông qua khí khổng ở lá.

Cây trồng kiểm soát việc đóng mở khí khổng. Chúng được khép lại vào ban đêm và sau đó mở ra để đáp ứng với cường độ ánh sáng tăng lên vào buổi sáng. Cây bắt đầu quang hợp, và các khí khổng mở ra để cho nhiều CO2 đi vào lá. Khi cường độ ánh sáng tăng lên, làm nhiệt độ của lá tăng lên, hơi nước bị thoát ra khỏi lá, để làm mát bề mặt lá.

Nhưng khi nhiệt độ tăng quá cao, sẽ làm tăng sự thoát hơi nước, khiến cho CO2 đi vào lá giảm đi. Một nhân tố khác kèm theo quá trình này là độ ẩm tương đối trong môi trường. Sự thoát hơi nước của cây ở độ ẩm tương đối thấp luôn cao hơn độ ẩm tương đối cao. Tới mức thoát hơi nước đạt tới đỉnh thì khí khổng đóng lại và quá trình quang hợp dừng lại hoàn toàn.

Sự Hô Hấp Của Cây Trồng

Hô hấp là một quá trình gắn liền với quang hợp. Tất cả các tế bào sống hô hấp liên tục, và các quá trình tổng thể liên quan đến sự phân giải của các loại đường trong các tế bào, dẫn đến việc giải phóng năng lượng sau đó được sử dụng cho sự tăng trưởng. Thông qua quá trình quang hợp, cây sử dụng năng lượng ánh sáng để tạo thành đường, rồi sau đó bị phân giải bởi các quá trình hô hấp, giải phóng năng lượng theo yêu cầu của các tế bào thực vật để tăng trưởng và phát triển.