Quy Tắc Pha Dinh Dưỡng Thủy Canh

Khi số lượng từng loại phân bón khác nhau đã được xác định, bước tiếp theo là trộn các loại phân bón trong bể chứa. Hầu hết các nhà kính trồng rau thương mại sử dụng một hệ thống hai thùng chứa để trộn phân bón, mặc dù một số hệ thống sử dụng tới 3 thùng chứa, trong đó thùng chứa thứ ba có chứa axit hoặc bà zờ (bicarbonate) để điều chỉnh pH.
Trước khi trộn phân bón, đảm bảo sử dụng mặt nạ chống bụi và găng tay để tránh hít phải bụi phân bón hoặc tiếp xúc với các chất phân bón cô đặc.
Quy tắc đầu tiên trong quá trình trộn phân bón là luôn luôn sử dụng phân bón chất lượng cao, và nước tinh khiết. Thứ hai, khi làm việc với các chất cô đặc, không bao giờ trộn phân bón chứa canxi (ví dụ canxi nitrat) với bất kỳ loại phân bón có chứa phốt phát (ví dụ monopotassium phosphat) hoặc sunfat (ví dụ kali sulfat, magiê sulfat). Khi phân bón có chứa canxi, phốt phát hoặc sunfat được trộn lẫn với nhau ở dạng cô đặc, kết quả dẫn đến kết tủa. Về cơ bản, canxi kết hợp với phosphat hoặc sulfat trong dung dịch và tạo ra một loại chất rắn. Chất kết tủa này sẽ đóng ở dưới của bể phân bón, có thể làm nghẹt hệ thống tưới nhỏ giọt.

Phản ứng này giữa canxi, phốt phát và sulfat có thể tránh xãy ra nếu phân bón được pha loãng. Tuy nhiên, việc pha trộn phân bón với nồng độ thấp là không thực tế trong hoạt động nhà kính thương mại vì quá tốn thời gian để trộn phân bón liên tục.

Quy tắc thứ ba để pha trộn các loại phân bón là để hòa tan các loại phân bón cho mỗi thùng với nhau trong nước nóng. Các thành phần của thùng một được hoàn tan với nhau như là những thành phần của thùng thứ hai. Các vi chất dinh dưỡng được bổ sung vào bể khi các giải pháp ấm, không nóng. Nguyên tắc thứ tư là tiếp tục khuấy các phân bón trong các thùng khi các loại phân bón được thêm vào.

Sử dụng hệ thống 2 thùng chứa, phân bón nên được trộn như sau:

Phải đảm bảo pha trộn phân bón chứa canxi phải chứa riêng khỏi photphat hoặc sunphat. Nói chung phân bón nitrat khác có thể thêm vào thùng A, trong khi những loại còn lại có thể chứa ở thùng B. Lưu ý, Sắt thì luôn luôn thêm vào thùng A để tránh trộn lẫn với phân bón góc phot phát, vì có thể gây ra kết tủa sắt photphat, kết quả là cây trồng thiếu sắt. Nếu Axit hoặc Kali cacbonat được sử dụng để điều chỉnh pH, thì chúng có thể thêm vào thùng thứ 3, là thùng C.

Các chương trình cung cấp phân bón được thiết kế để cung cấp số lượng cụ thể của các yếu tố dinh dưỡng cho cây trên mỗi đơn vị khối lượng dinh dưỡng cung cấp cho cây. Số lượng tuyệt đối của các chất dinh dưỡng được đo bằng phần triệu (ppm). Ngoài số lượng tuyệt đối của các chất dinh dưỡng, các tỷ lệ tương đối của một chất dinh dưỡng khác (đặc biệt là tỷ lệ N: P: K) cũng là một thành phần quan trọng của chương trình thức ăn.

Đo trực tiếp của các thành phần chất dinh dưỡng khác nhau chứa trong dung dịch thủy canh và việc xác định tỷ lệ tương đối của các chất dinh dưỡng đến từ một phân tích thí nghiệm của các giải pháp dinh dưỡng. Nó rất hữu ích khi kiểm tra thường xuyên để theo dõi mức độ dinh dưỡng thực tế đang được cung cấp cho cây trồng. Phân tích trong phòng thí nghiệm của các giải pháp dinh dưỡng cần có thời gian, và nó cũng rất quan trọng để có thể giám sát dinh dưỡng liên tục trong suốt cả ngày. Đo độ dẫn điện (E.C.) của dung dịch thủy canh là một công cụ rất hữu ích trong việc quản lý phân bón hàng ngày.

Đo E.C. của dung dịch thủy canh cung cấp cho cây trồng có thể được sử dụng như một biện pháp gián tiếp của các cấp các chất dinh dưỡng đến cây trồng. Các chương trình dinh dưỡng thức ăn có chứa số lượng thích hợp của các muối phân bón hòa tan cần thiết để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của cây, và giải pháp này có mức EC tương ứng. Trong thực tế, EC tương ứng của hầu hết các giải pháp thức ăn cung cấp cho các cây trồng, khi dựa vào mức nitơ mục tiêu 200 ppm, là khoảng 2,5 mmho. Tất nhiên, các chất dinh dưỡng khác có mặt với số lượng tương đối của chúng đối với nitơ với. Một khi các giải pháp thức ăn đã được pha trộn để đáp ứng các mức mục tiêu, đo E.C. của dung dịch pha loãng là điểm tham chiếu cho việc cung cấp các chất dinh dưỡng cho cây trồng.

Việc quản lý việc phân phối dinh dưỡng cho cho cây có thể khác nhau và dựa vào mức độ muối của dung dịch thủy canh. Các giải pháp dinh dưỡng có thể được sử dụng như một công cụ quản lý để chỉ đạo sự phát triển của cây trồng theo hướng thực vật hoặc hướng sinh sản. Cơ sở cho phương pháp này là càng nhiều muối cung cấp cho vùng rễ, sự căng thẳng càng tăng lên cây trồng. Cây trồng bị nhiều áp lực, cây sẽ tập trung vào việc phát triển trái và trong khi đó ít phát triển hơn trên thân cây và lá.

Có những giới hạn của áp lực muối có thể tác động đến cây trồng trong khi vẫn duy trì sản xuất tối ưu, như một duy trì năng suất cao thu được thông qua một sự cân bằng của lá và trái cây trong suốt mùa vụ. Tuy nhiên, bằng cách sử dụng giải pháp dinh dưỡng để giúp tối ưu hóa cân bằng cây trồng là một công cụ quản lý. Vào những ngày có mây, cây có thể sử dụng các mức phân bón cao hơn, nhiều hơn so với những ngày nắng khi nhà máy có nhu cầu lớn về nước ngọt. Nâng cao E.C. thức ăn (0,3 mmho) vào một ngày nhiều mây sẽ cung cấp thêm chất dinh dưỡng cho cây trồng; giảm E.C. phân bón vào một ngày nắng sẽ cung cấp một tỷ lệ tương đối lớn của nước cho cây. Dinh dưỡng mặn hơn, sẽ khiến cây khó lấy nước từ các vùng rễ. rau thủy canh, dinh dưỡng thủy canh, phân bón thủy canh, nhà kính, nhà màng, nhà lưới, nhà kính nông nghiệp, nhà màng nông nghiệp