Nhà Màng, Nhà Kính Trồng Rau

Nhà màng, nhà kính nông nghiệp là một hệ thống được điều khiển linh hoạt trong việc sản xuất thâm canh, tạo ra nông sản tươi và chất lượng cao. Nhà kính cho phép sản xuất cây trồng trong điều kiện rất đa dạng. Tuy nhiên, người trồng phải quản lý nhiều biến số để đạt được năng suất tối đa một cách bền vững từ cây trồng của họ. Những biến này bao gồm những điều sau đây:

  • Nhiệt độ không khí
  • Nhiệt độ vùng rễ
  • Thâm hụt áp suất hơi
  • Dinh dưỡng cây trồng
  • Làm giàu CO2
  • Giá thể
  • Chăm sóc cây trồng

Người trồng phải điều khiển nhiều biến số trên một cách tối ưu để có được năng suất tối đa và nhiều lợi nhuận (có tính đến chi phí hoạt động và tăng giá trị nông sản trong môi trường được điều chỉnh). Tuy nhiên, hệ thống nhà kính rất phức tạp, để đơn giản hóa quá trình ra quyết định, người trồng sử dụng các chỉ báo.

Một chỉ báo không thể giúp người trồng hình dung tổng thể môi trường cây trồng. Chúng chỉ cho người trồng biết điều gì đang xảy ra. Tuy nhiên, khi kết hợp nhiều chỉ báo khác nhau, người trồng có thể thay đổi chiến lược quản lý cây trồng.  Giúp họ cung cấp môi trường trồng trọt tối ưu, cây trồng phát triển tốt, giúp mùa màng bội thu.