Hệ Thống Tưới Trong Nhà Kính

Hệ Thống Tưới & Cung Cấp Dinh Dưỡng

Các hệ thống tưới và bón phân cung cấp sự kiểm soát việc phân phối nước và dinh dưỡng cho cây trồng.
Hai hệ thống bổ sung cho nhau để cung cấp lượng nước và dinh dưỡng chính xác cho cây trồng đều đặn khi cần. Hệ thống có thể được cấu hình theo nhiều cách; Tuy nhiên, các yêu cầu cơ bản là nước cấp đến cây sẽ nhận được một lượng phân bón chính xác trước khi được tưới cho cây trồng. Điểm mấu chốt cần nhớ là mỗi khi cây được tưới nước, nó cũng nhận phân bón.

Máy bơm cung cấp phân bón và nước thông qua ống chạy theo chiều dài của mỗi luống. Ống có đường kính nhỏ, ống carpinet, được cắm vào ống chính để cung cấp dinh dưỡng đến từng cây.

Các hệ thống đã được thiết kế vì vậy lượng phân bón và nước cấp cho từng cây là đều như nhau trong khắp nhà kính. Nhà kính lớn hơn thường được phân chia thành một số khu tưới, với mỗi khu sẽ được tưới nước một cách tuần tự. Việc tưới nước được điều chỉnh một cách độc lập trong từng khu vực theo yêu cầu.

Những hệ thống hồi lưu thêm vào mức độ phức tạp cho quá trình này. Trong hầu hết các nhà kính trồng rau hiện đại, một tỷ lệ phần trăm nhất định của các nước cung cấp đến cây tròng hàng ngày cơ bản được phép chảy qua hệ thống rễ. Nước chảy qua các rễ cây được gọi là “nước thải dư”.

Hệ thống tuần hoàn được thiết kế để thu thập nước thải để tái sử dụng trong vụ mùa. Tái sử dụng nước thải giảm thiểu sự mất mát của phân bón và nước từ các nhà kính ra môi trường. Trước khi nước thải dư có thể được tái sử dụng, trước tiên phải được xử lý để giết bất kỳ sinh vật gây bệnh nào có thể đã tích lũy trong hệ thống. Một số phương pháp điều trị có sẵn và bao gồm ánh sáng tia cực tím, xử lý ozone, thanh trùng nhiệt và lọc sinh học.

Hệ Thống Máy Tính Kiểm Soát Môi Trường

Hệ thống máy tính kiểm soát môi trường cho phép người trồng tích hợp tất cả các hệ thống kiểm soát liên quan đến môi trường nhà kính. Mục đích là để biến toàn bộ nhà kính và các thành phần hệ thống của nó thành một công cụ duy nhất để kiểm soát, nơi mà thông số môi trường tối ưu được xác định.

Hầu như tất cả các chương trình máy tính để kiểm soát môi trường nhà kính cung cấp cho cây sinh trưởng tối ưu. Một loạt các hệ thống điều khiển bằng máy vi tính có trên thị trường. Nói chung, mức độ tích hợp kiểm soát cao hơn của các thành phần hệ thống khác nhau, ví dụ như hệ thống sưởi, làm mát, thông gió và hệ thống tưới, thì chi phí của hệ thống máy tính càng cao hơn.

Tối ưu hóa môi trường để năng suất mùa vụ tối đa đòi hỏi những phản ứng kịp thời với những thay đổi trong môi trường và các yêu cầu thay đổi của cây trồng. Môi trường nhà kính thay đổi khi cây phản ứng với môi trường của nó, và những thay đổi môi trường để đáp ứng với các hoạt động của cây trồng. Những quá trình như quang hợp được coi để phản ứng ngay lập tức với môi trường thay đổi.

Phần lớn sự xáo trộn môi trường nhà kính là do các yếu tố sau đây: chu kỳ bình thường của các độ dài ngày/đêm, nhiệt độ bên ngoài và những tác động của những đám mây trên một ngày không nắng. Hệ thống thống kiểm soát môi trường liên tục làm việc để điều chỉnh môi trường đạt mức tối ưu hóa hiệu suất cây trồng để đáp ứng với sự thay đổi liên tục của môi trường.

Khả năng của hệ thống máy tính để kiểm soát môi trường chỉ gần như các thông tin mà nó nhận được từ môi trường. Các tiếp xúc của máy tính với môi trường xảy ra thông qua các cảm biến khác nhau ghi lại nhiệt độ, độ ẩm tương đối, mức độ ánh sáng và mức C02. Điều quan trọng là chất lượng cảm biến được sử dụng và duy trì thường xuyên để đảm bảo chúng được vận hành hợp lý.

Vị trí cảm biến cũng rất quan trọng để đảm bảo đọc chính xác môi trường cây trồng. Ví dụ, một bộ cảm biến nhiệt độ được đặt trong ánh sáng mặt trời trực tiếp sẽ cung cấp thông số khác với cảm biết nhiệt độ được đặt trong tán cây….

nhà kính, nhà màng, nhà lưới, nha kinh, nha mang, nha luoi, hệ thống tưới, tưới nhỏ giọt, trồng rau trong nhà kính, trồng rau trong nhà màng, trồng rau trong nhà lưới, nhà kính trồng rau, nhà màng trồng rau, thiết kế nhà kính, thiết kế nhà màng, nhà kính trồng trọt, trồng hoa trong nhà kính, trồng dâu tây trong nhà kính