banner-quang-thanh

TẦM NHÌN

Sự tụt hậu trong nông nghiệp chẳng phải vì ít vốn đầu tư, thiếu vắng nhân tài mà chính là thiếu tầm nhìn của một quốc gia nông nghiệp.

Muốn cách tân nông nghiệp không thể chờ ai đó giúp mình.

TRÁCH NHIỆM

Trách nhiệm với những gì mang lại lợi ích cho chính mình thì có gì là lớn lao.
.

Đáp ứng vừa đủ với cái gọi là quy định thì có gì gọi là vinh quang.

CON NGƯỜI

Không trân trọng sự đóng góp của nông nghiệp với xã hội, khiến một quốc gia nông nghiệp tiềm năng mãi mãi tiềm năng.

Không có sự tiến bộ nào mà không có sự đóng góp to lớn của con người. Có tâm huyết, nhưng cần phải thay đổi thái độ của chính mình.

GIÁ TRỊ

Lợi ích vô hình nào cũng có thể quy đổi sang hữu hình. Nhưng giá trị đóng góp nào có thể khấu hao nhanh?

Chi trả nào bằng sự ghi nhận. Đền đáp nào bằng lòng tri ân.
.

CHÍNH TRỰC

Kinh doanh trung thực và đạo đức là triết lý nền tảng của mọi hoạt động trong công ty.

Sự tồn tại của việc kinh doanh, Uy tín của một công ty sao xuất phát từ triết lý giá rẻ cho được?

ĐỔI MỚI

Tìm kiếm những giải pháp mới và dám thay đổi là kết tinh của sáng tạo và lòng quả cảm.

Vượt trên sự mong đợi của khách hàng là cuộc hành trình không mang tính cá nhân.

NIỀM TỰ HÀO

Nông nghiệp loay hoay mãi với con đường tìm đầu ra cho sản phẩm.

Nhưng chúng ta quên tìm cách nào để tự hào với sản phẩm của chính mình.

HÀNH ĐỘNG

Chúng ta đã nói nhiều và phàn nàn nhiều về những rào cản làm cho nông nghiệp mãi tiềm năng.

Nhưng hành động chưa đủ cũng nghiêm trọng không kém. Tương lai cần phải xắn tay áo.