Dinh Dưỡng Cây Trồng

Để hỗ trợ cho tăng trưởng phát triển và năng suất cây trồng tối ưu, các giải pháp dinh dưỡng phải liên tục đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của cây.

Có 12 nguyên tố cần thiết cho sự tăng trưởng của thực vật. Nước (H2O) và carbon dioxide (CO2) cũng là cần thiết để cây phát triển và cung cấp hydro, carbon và oxy cho cây, đưa tổng số lên tới 15 nguyên tố cần thiết.

Một tiêu chí để xác định xem một nguyên tố cần thiết cho cây là để xác định nếu cây không thể hoàn thành vòng đời của nó khi thiếu hoàn toàn nguyên tố đó.

Các nguyên tố khác, mặc dù không cần thiết lắm, vẫn có thể ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của cây trồng. Natri (Na), clorua (CI) và silicon (Si) nằm trong thể loại này. Cả ba chất dinh dưỡng này hoặc tăng cường sự tăng trưởng của cây trồng hoặc được coi là chất dinh dưỡng cần thiết cho một số loài cây cụ thể.

Các chất dinh dưỡng cần thiết có thể được chia thành hai loại phản ánh số lượng các chất dinh dưỡng theo yêu cầu của cây. Đa lượng, hoặc các nguyên tố chính, được yêu cầu của các nhà máy với số lượng lớn hơn các loại vi chất dinh dưỡng, hoặc nguyên tố vi lượng, cần thiết cho sự tăng trưởng.
nguyen to dinh duong

Khi các nguyên tử của các nguyên tố khác nhau kết hợp, chúng có thể tạo thành các chất khác được dựa trên sự kết hợp cụ thể của các nguyên tử, các chất hình thành các phân tử. Nitrate (N03-), là một phân tử hình thành từ nguyên tử nitơ và oxy; nitrate được hấp thụ bởi rễ cây như để lấy nitơ. Nitrate là một dạng phân tử chứa nguyên tử nitơ. Các phân tử nitrat có một điện tích âm.Một nhóm khoáng dinh dưỡng hữu ích khác được dựa trên khả năng tương đối của cây trồng để dời các chất dinh dưỡng từ lá già đến lá non. Các loại chất dinh dưỡng linh động có thể di chuyển dễ dàng bởi cây từ lá già đến lá non.
Nitơ là một ví dụ của một chất dinh dưỡng linh động. Canxi là một ví dụ của một chất dinh dưỡng bất động, một loại chất mà cây không có khả năng di chuyển sau khi nó đã bước đầu được chuyển lên một vị trí cụ thể.

Sự sẵn có của các yếu tố dinh dưỡng cho cây trồng nói chung là dựa trên sự tồn tại của các nguyên tố dinh dưỡng như một hạt tích điện, hoặc là một nguyên tử hay phân tử mang điện tích. Một nguyên tử hay phân tử mang điện tích được gọi là ion. Ion tích điện dương được gọi là cation, trong khi các ion mang điện tích âm được gọi là anion. Các phân tử nitrat (NO3-) là một ion âm, trong khi các nguyên tử sắt có thể tồn tại là ion dương Fe + 2 hoặc Fe + 3 . Cây có thể có được các nguyên tố khoáng chất cần thiết thông qua hệ thống rễ sử dụng các tính chất hóa học của các ion. Đặc biệt, để có được các ion mang điện tích âm, các rễ cây có chỗ tích điện tích dương. Cây trồng cũng có thể thu hút các điện tích dương đến khu vực rễ có điện tích âm.

Nước là một thành phần rất quan trọng trong cây trồng bởi vì các ion dinh dưỡng chỉ tồn tại khi chúng tồn tại với dạng dung dịch, khi chúng hòa tan trong nước. Khi ở dạng rắn, các ion thường tồn tại dưới dạng muối; một muối có thể được định nghĩa là bất kỳ hợp chất chứa ion điện tích âm và dương. Trong trường hợp không có nước, các ion dinh dưỡng tạo thành hợp chất với các ion của điện tích ngược lại. Ion âm kết hợp với ion dương để tạo thành hợp chất rắn ổn định.

Ví dụ, các ion âm nitrat (N03-) thường được kết hợp với ion dương canxi (Ca2+) hoặc kali (K+) tạo thành phân tử muối canxi nitrat Ca(N03)2 hoặc kali nitrat (KN03). Khi muối được cho vào nước, chúng hòa tan, hoặc phân tách, thành ion âm và ion dương tương ứng của chúng. Một khi ở dạng dung dịch, các thành phần này luôn sẵn sàng cho cây trồng.

Một điểm quan trọng cần nhớ là các muối khác nhau có tính tan khác nhau; đó là, một số muối dễ tan trong nước (hòa tan cao), và một số muối không. Calcium sulfate (CaS04) là một muối không hòa tan và tương đối sẽ là một sự lựa chọn kém để làm phân bón vì rất ít canxi hòa tan được trong nước dưới dạng ion dương canxi (Ca+) và có sẵn cho cây.

Muối phân bón, bởi họ rất tự nhiên, rất hữu ích bởi vì có thể pha thành dung dịch dàng. Trong môi trường thủy canh, người trồng trong nhà kính pha và thực hiện một giải pháp dinh dưỡng bằng cách hòa tan muối phân bón vào nước.
Ngoài việc tồn tại dưới dạng muối, một số các vi chất dinh dưỡng (sắt, kẽm, mangan và đồng) tồn tại trong chelates. Một chelate là một sản phẩm hòa tan được hình thành khi các nguyên tử nhất định kết hợp với các phân tử hữu cơ. Các muối sunfat của sắt, kẽm, mangan và đồng là tương đối không tan, và chức năng của chelates để làm cho các chất khoáng dinh dưỡng sẵn sàng hơn về số lượng cho cây trồng. rau thủy canh, hệ thống thủy canh, trồng rau trong nhà kính, nhà màng trồng trọt, nhà màng, nhà kính, nhà lưới, quang hợp, thiết kế nhà kính, trồng rau trong nhà màng, nhà màng nông nghiệp, nhà kính trồng rau, nhà màng trồng rau