Điều Chế Dinh Dưỡng Thủy Canh

Để thiết kế chương trình dinh dưỡng cho cây trồng, chúng ta phải phân tích thành phần của từng loại phân bón. Phân bón được thể hiện bằng tên hóa học, và tỷ lệ đóng góp của chất trong loại phân bón đó.

Ví dụ, Monopotassium Phospate, ký hiệu KH2PO4, 0-53-35, thể hiện mức dinh dưỡng mà phân bón đó cung cấp.

Trong phân bón vô cơ, phân NPK là loại được biết đến rộng rãi, và ta biết được tỷ lệ đóng góp của N, P, K trong loại phân bón đó dễ dàng. Tuy vậy, với ký hiệu ngoài bao bì thì ta chỉ biết tỷ lệ đóng góp của P2O5 và K2O chứ không phải là P và K. P chỉ chiếm 43% trong P2O5, K chiếm 83%. Do vậy KH2PO4, 0 – 53 – 35, ta sẽ tính được tỷ lệ của P = 23% (43%x 53% = 22,79%), tỷ lệ của K = 29% (83%x35%=29,05%).

Với bao phân tổng hợp NPK, 20-20-20, ta sẽ biết N chiếm 20%, P = 8.6% (43%x20%), K = 16.6% (83%x20). Do vậy thực tế lượng phân bón N – P – K là 20 – 8.6 – 16.6 trong bao phân bón.

Để xác định lượng phân bón cần thiết cho cây trồng, điều cần lưu ý là phân bón không chỉ là một loại đơn chất duy nhất, mà là một hỗn hợp chứa nhiều hơn một nguyên tố. ví dụ, canxi nitrat (Ca(NO3)2) cung cấp cả canxi và nittơ. Canxi nitrat thường được sử dụng trong các nhà kính thương mại như là nguồn duy nhất của canxi. Lượng canxi nitrat thêm tùy thuộc vào bao nhiêu là cần thiết để đáp ứng các mức canxi mục tiêu.

Vì nitơ chứa trong canxi nitrat, vì vậy phải xác định nitơ đóng góp bao nhiêu phần trăm, sau đó tìm phân bón khác để đáp ứng cho đủ mức mục tiêu. Ca(NO3)2 chứa 19% Ca, 15.5% N. Do vậy cứ 100 gram Ca(NO3)2, ta sẽ có 19 gram Canxi và 15.5 gram Nitơ.

Với thông tin về bồn chứa dinh dưỡng, tỷ lệ pha và dinh dưỡng đóng góp vào bởi mỗi loại phân bón, chúng ta sẽ có thể tính được mỗi loại phân bón đáp ứng mức ppm mục tiêu của loại dinh dưỡng thủy canh.

Gram phân bón = (ppm mục tiêu x số lít nước) /(tỷ lệ % hóa chất trong phân bón x 10)

Công thức này có thể sắp xếp lại để tính lượng ppm nếu lượng phân bón đã được biết trước.

ppm = (gram phân bón x tỷ lệ % hóa chất của phân bón x 10)/số lít nước

Giả định là ta có 1 thùng chứa dinh dưỡng đậm đặc 200 lít, tỷ lệ pha loãng là 1: 200, đáp ứng mức Canxi mục tiêu pha loãng là 180 ppm. Ta dùng Canxi nitrat để cung cấp Canxi. Công thức có thể được sử dụng để xác định lượng canxi nitrat yêu cầu để đáp ứng mức canxi mục tiêu, cũng như xác định mức Nitơ (ppm) đóng góp bởi canxi nitrat.

Gram Canxi = (180 ppm x (200 x 200) lít nước) / (19%x 10) = 37.894 gram = 37,894 kg (canxi nitrat)

Lượng Nitơ chứa trong 37,894 kg canxi nitrat:

ppm Ni tơ = (37,894 gram x 15.5% x 10)/ 40,000 lít nước
= 146.8 = 147 ppm nitơ

Bằng cách lặp lại kiểu này tính toán bằng cách sử dụng phân bón thành phần khác nhau, bao gồm cả các chelate vi chất dinh dưỡng, tất cả các chất dinh dưỡng riêng biệt đến từ từng loại phân bón có thể được tính toán cho đến khi tất cả các chỉ tiêu dinh dưỡng được đáp ứng và cân bằng trong các chương trình cung cấp dinh dưỡng cho cây.

rau thủy canh, nhà kính nông nghiệp, nhà kính, nhà màng, nhà màng nông nghiệp, nhà kính trồng rau, nhà màng trồng rau sạch, dinh dưỡng thủy canh